opcje
drukuj

Cena studiów I stopnia licencjackie

WSL oferuje swoim studentom TRZY PRZEJRZYSTE WARIANTY SYSTEMU OPŁAT, które każdy może wybrać zgodnie ze swoimi preferencjami i możliwościami finansowymi.

Gwarancja stałego czesnego przez cały okres nauki (3 lata)

Czesne płatne tylko przez 10 miesięcy roku akademickiego.

 

Czesne na studiach I i II stopnia rozpoczynanych od semestru zimowego.

TRYB STUDIÓW 10 rat
2 raty
1 rata
STACJONARNE
(dzienne)
495 zł 2 475 zł 4 780 zł
NIESTACJONARNE
(zaoczne)
445 zł 2 225 zł 4 295 zł
  płatne do 10-go każdego miesiąca od IX do VI płatne do 10.09. i 10.02. płatne do 10.09.

 

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

UWAGA! Powyższe ceny dotyczą tylko studentów, zapisanych w roku akademickim 2019/20. Pozostali studenci zobowiązani są do uiszczania płatności zgodnie z zawartą podczas rekrutacji umową o przeprowadzeniu kształcenia.

  

Czesne na studiach International logistics w języku angielskim

Czesne na studiach I i II stopnia rozpoczynanych od semestru letniego w roku 2019.

TRYB STUDIÓW 10 rat 2 raty
1 rata
STACJONARNE (dzienne)
795 zł 3 975 zł 7 680 zł
NIESTACJONARNE (zaoczne) 655 zł 3 275 zł 6 320 zł
  płatne do 10-go każdego miesiąca od IX do VI płatne do 10.09 i 10.02 płatne do 10.09

 

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

UWAGA! Powyższe ceny studiów International logistics dotyczą studentów, zapisanych w roku akademickim 2019/2020. Pozostali studenci zobowiązani są do uiszczania płatności zgodnie z zawartą podczas rekrutacji umową o przeprowadzeniu kształcenia.

 

Czesne na Studiach Dualnych niestacjonarnych I stopnia

TRYB STUDIÓW 10 rat 2 raty
1 rata
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
790 zł 3 950 zł 7 900 zł
  płatne do 10-go każdego miesiąca od IX do VI płatne do 10.09 i 10.02 płatne do 10.09

 

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

UWAGA! Powyższe ceny studiów Dualnych dotyczą studentów, zapisanych w roku akademickim 2019/2020.
Pozostali studenci zobowiązani są do uiszczania płatności zgodnie z zawartą podczas rekrutacji umową o przeprowadzeniu kształcenia. 

Zwróć uwagę, że nasze czesne podajemy w 10 miesięcznych ratach w roku nauki, gdy inne uczelnie podają swoje czesne często w 12 ratach. Porównaj więc roczne, a nie miesięczne koszty nauki.

Wysokość czesnego pozostaje niezmieniona od 2001 roku, a w trakcie studiów może być jedynie rewaloryzowana w kolejnych latach akademickich o wzrost wskaźnika kosztów utrzymania, ustalonego przez Prezesa GUS, co studenci mają zagwarantowane w umowie o przeprowadzeniu kształcenia.

Chcesz obniżyć koszt studiów? Sprawdź system stypendialny WSL!

Opłata administracyjna za czyności związane z zakończeniem studiów

 

RODZAJ STUDIÓW Termin płatności
Kwota (zł)
Studia I i II stopnia
do dnia rozliczenia karty obiegowej
345 zł

 

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)