opcje
drukuj

Uruchomiliśmy rekrutację na studia podyplomowe

Logistyka i Spedycja studia dla nauczycieli – edycja 06.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 23 lutego 2019r.

Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązuje kolejność zapisu na studia zgodnie z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji

  1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego online
  2. Dostarczenie dokumentów do Działu Studiów Podyplomowych (jeżeli kandydat nie może przyjechać osobiście proszony jest o kontakt telefoniczny - patrz kontakt):
    - dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis) do wglądu
    - 1 fotografia (zdjęcie legitymacyjne - 35 mm x 45 mm)
    - życiorys (CV) - wydruk lub wersja elektroniczna
  3. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów podczas wizyty kandydata wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
  4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.
Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

 

15 rat
3 raty 1 rata
340 zł
1 650 zł 4 650 zł
Absolwenci WSL*
306 zł
1 485 zł 4 185 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.


Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
studiapodyplomowe@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
wtorek – piątek   8.00-14.30
sobota   9.00-13.30

niedziela, poniedziałek nieczynne

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)