opcje
drukuj

Zakończyliśmy rekrutację na studia
MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw
MBA in Logistics & Supply Chain Management – edycja 05.

Wkrótce informacja o kolejnej edycji.

Zasady rekrutacji

  1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego online 
  2. Dostarczenie dokumentów (jeżeli kandydat nie może przyjechać osobiście proszony jest o kontakt telefoniczny - patrz kontakt):
    - dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), oryginał do wglądu
    - życiorys (CV) jednoznacznie wskazujący na spełnienie kryterium posiadania wymaganego minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
    - dokumenty (dyplomy, certyfikaty) potwierdzające znajomość języka angielskiego (nieobowiązkowe)
  3. Po weryfikacji kwestionariusza osobowego oraz dostarczonych dokumentów podczas wizyty kandydata wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
  4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.
Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

15 rat
3 raty 1 rata
1 140 zł
5 600 zł 16 500 zł
Absolwenci WSL*
1 026 zł
5 040 zł 14 850 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
studiapodyplomowe@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
wtorek – piątek 8.00-14.30
sobota  9.00-13.30

niedziela, poniedziałek nieczynne

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)