Funkcja Motywacyjna w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami Logistycznymi

Funkcja Motywacyjna w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami Logistycznymi

Cena: 29,00 zł brutto
Autorzy: Tadeusz Mendel
Dostępność: Dostępny

Poznań 2011, wyd. 1,

Książka ma formę materiałów pomocniczych do studiowania takich przedmiotów jak: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi. Opracowanieposiada też nieocenioną wartość jako materiał pomocniczy przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Powiązanie treści motywacyjnych ze specyfiką przedsiębiorstw o charakterze logistycznym jest jej dodatkowym atrybutem. Przedstawiony materiał został uporządkowany w logiczny sposób i połączony z chronologią powstawania różnych teorii motywacyjnych, od najwcześniejszych do współczesnych.

Studenci, którzy są adresatami tego skryptu, mogą uczyć się rozmaitych sposobów motywowania wypracowanych przez teoretyków nauki o zarządzaniu. W ten sposób mogą śledzić treść wykładów z podstaw zarządzania, nauki o organizacji, zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Wróć