Istotne aspekty BHP

Istotne aspekty BHP

Cena: 42,00 zł brutto
Autorzy: Leszek Lewicki, Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Dostępność: Dostępny

Poznań 2014, str. 358

Celem publikacji jest przedstawienie najistotniejszych aspektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem charakterystyki kluczowych problemów i wyzwań współczesnego środowiska pracy.

Dziś bezieczeństwo i higiena pracy jest specjalnością interdyscyplinarną. Wszystkie najważniejsze obszary nauki znajdują swoje odzwierciedlenie w tym obszarze wiedzy. Wymienić należy przede wszystkim zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, bezpieczeństwa technicznego i inne. Nie sposób tej zróżnicowanej problematyki ująć w pełnym zakresie. Stąd narodził się pomysł, by w niniejszej publikacji zawrzeć tylko najistotniejsze zagadnienia i przedstawić je w możliwie prostej formie, zrozumiełaej dla kandydatów na stanowiska związane z ochroną pracy, a także dla początkującyh pracowników służby bhp.

Całośc podzielona została na sześć rozdziałów, odpowiadających najistotniejszym zagadnieniom w pracy służby bhp, bowiem to poziom profesjonalizmu działań specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ma kluczowy wpływ na kształtowanie właściwych warunków pracy. Przedstawione treści oparte zostały na aktualnych przepisach prawnych i ich prawidłowej interpretacji.

Wróć