Logistyka Przedsiębirstw Dystrybucyjnych

Logistyka Przedsiębiorstw Dystrybucyjnych

Cena: 21,00 zł brutto
Autorzy: Piotr Cyplik, Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch
Dostępność: Dostępny

Poznań 2008, wyd.1, str. 151

Skrypt jest przeznaczony do zajęć z przedmiotu „Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych” wykładanego w Wyższej Szkole Logistyki. Materiał zawarty w książce obejmuje zarówno treść wykładów, jak i ćwiczeń z tego przedmiotu.

Skrypt składa się z czterech części.

  • W pierwszej, zatytułowanej „Podstawy”, Czytelnik znajdzie podstawowe informacje dotyczące problematyki dystrybucji. Część ta pełni rolę wprowadzenia mającego zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami i terminami, jakie używane są w sferze dystrybucji. 
  • Część druga jest poświęcona problemom z zakresu logistyki, jakie muszą rozwiązywać przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Autorzy skoncentrowali się na różnicach występujących pomiędzy różnymi rodzajami przedsiębiorstw dystrybucyjnych. 
  • W trzeciej części skryptu studenci zapoznają się z metodami i technikami rozwiązywania problemów występujących w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją. 
  • Część czwarta zawiera przykłady ilustrujące problemy typowe dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw dystrybucyjnych, wraz z przykładami ich rozwiązania.

Wróć