Wdrażanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Wdrażanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Cena: 30,45 zł brutto
Autorzy: Alicja Maleszka, Edmund Łagowski
Dostępność: Dostępny

Poznań 2009, wyd. 1, str. 247

Mimo upływu dwudziestu lat od czasu pierwszego wydania norm ISO 9000 stale obserwujemy wzrost zainteresowania wymaganiami ujętymi nie tylko w standardach jakościowych. W wielu przypadkach jest to już niezbędny warunek dla zaistnienia i utrzymania się na rynku.

Jeżeli myślimy o jutrze firm, z którymi wiązać chcemy swoje zawodowe losy, należy podjąć się wysiłku organizacyjnego przygotowania przedsiębiorstwa do stojących przed nim wyzwań w tych obszarach, które w swojej strategii określa kierownictwo lub też wymagane są prawem jak np. bezpieczeństwo żywności lub narzucone przez znaczącego klienta.

Ułatwić to może niniejsza publikacja, która przybliża w przystępny sposób wymagania przedstawione w normach dla trzech podstawowych systemów: jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jednocześnie wskazując na wspólne obszary, co ułatwia znakomicie integrację systemów. Zaprezentowane podejście do integracji ułatwi dalsze dołączanie do systemów zarządzania kolejnych specyficznych obszarów jak bezpieczeństwo informacji, wymagania dla motoryzacji czy zapewnienia bezpieczeństwa żywności (HACCP).

Wróć