Zarządzania produkcją

Cena: 27,30 zł brutto
Autorzy: Marek Fertsch
Dostępność: Dostępny

Poznań 2013, Wydanie drugie rozszerzone, 181 str.

 

Spis treści:

Wprowadzenie - str. 5

Rozdział 1. Rozwój historyczny i stan obecny zarządzania produkcją - str. 7

Rozdział 2. Strategiczne aspekty zarządzania produkcją - str. 19

Rozdział 3. Taktyczne aspekty zarządzania produkcją – techniczne przygotowanie produkcji - str. 29

Rozdział 4. Taktyczne aspekty zarządzania produkcją – struktura systemu produkcyjnego - str. 41

Rozdział 5. Dwa paradygmaty projektowania systemów produkcyjnych ukształtowane w trakcie rozwoju zarządzania produkcją - str. 51

Rozdział 6. Normatywy planowania i operatywnego zarządzania produkcją - str. 59

Rozdział 7. Planowanie produkcji - str. 75

Rozdział 8. Sterowanie produkcją - str. 85

Rozdział 9. Sterowanie produkcją za pomocą metody planowania zapotrzebowania materiałowego - str. 101

Rozdział 10. Zarządzanie przepływem materiałów - str. 123

Rozdział 11. Zarządzanie produkcją – doświadczenia japońskie - str. 139

Rozdział 12. Elastyczne systemy produkcyjne - str. 147

Rozdział 13. Kontrola jakości w produkcji - str. 153

Rozdział 14. Informatyczne wspomaganie zarządzania produkcją - str. 161

Rozdział 15. Organizacja zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Służba produkcji - str. 173

Literatura - str. 177

Spis rysunków - str. 181

Wróć