Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Cena: 36,75 zł brutto
Autorzy: Ireneusz Fechner
Dostępność: Dostępny

Poznań 2007, wyd. 1,

Książka podzielona jest na cztery części.

  • Pierwsza stanowi wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Część druga obejmuje spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w aspekcie konkurencyjności.
  • W trzeciej części zostały omówione czynniki mające istotny wpływ na poziom integracji łańcucha dostaw, a więc określające relacje pomiędzy jego ogniwami z punktu widzenia możliwości tworzenia wartości w procesie wytwarzaniai dostarczania produktów końcowemu odbiorcy.
  • Czwarta część książki obejmuje zagadnienia obsługi logistycznej jako czynnika determinującego sprawność funkcjonowania łańcucha dostaw w aspekcie logistycznym i umożliwiającego zwiększanie efektywności jego działania.

Podręcznik jest niezwykle cenną i przydatną pomocą dydaktyczną dla studentów studiujących m.in. na kierunkach: Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria produkcji oraz Transport. Problematyka w nim zawarta jest bardzo aktualnai ważna w całym procesie zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych konsumentów w zakresie nabywania i użytkowania produktów. Duże walory upatruję w nim również jako podręczniku dla kadry kierowniczej w zakresie procesów produkcyjnych i usług logistycznych. Książka zawiera poprawne treści merytoryczne, a jej układ ułatwia zgłębianie trudnych tajników wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw. (z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Chwesiuka)

Wróć