opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Dla studenta / Praktyki i kariera / Rozliczenie praktyk - Rekrutacja przed 2015-16
drukuj

Rozliczenie praktyk zawodowych studentów zrekrutowanych przed rokiem akademickim 2015-2016

Rozliczenie studentów zrekrutowanych przed rokiem akademickim 2015-2016 odbywa się na podstawie kompletu złożonych dokumentów – w zależności od sytuacji przedstawionych poniżej:

Student zrekrutowany przed rokiem akademickim 2015-2016 zobowiązany jest do rozliczenia praktyk zawodowych na podstawie dostarczenia poniższych dokumentów:

1. Dla studentów odbywających praktyki zawodowe w tradycyjnej formie:

 • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów - do pobrania w Biurze Praktyk i Karier Zawodowych
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych - POBIERZ
 • Stronę tytułową sprawozdania z praktyk- POBIERZ
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych - POBIERZ WZÓR
 • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - POBIERZ

2. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
 • Stronę tytułową opisu stanowiska pracy - POBIERZ
 • Opis stanowiska pracy - POBIERZ WZÓR

3. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę/zlecenie/dzieło/stażową

 • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ
 • Stronę tytułową opisu stanowiska pracy - POBIERZ
 • Opis stanowiska pracy - POBIERZ WZÓR

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)