opcje
Russian / Предложение для абитуриентов / Обучение II уровня – МАГИСТР / Логистика / Финансы и бухгалтерия логистических предприятий
drukuj

Бухгалтерский учёт и управление финансами предприятий

Вы приобретёте знания и навыки, связанные с ведением бухгалтерского учёта на предприятии и использования бухгалтерских знаний для финансового анализа и управления предприятием. Овладеете методами расчёта затрат предприятиями и ознакомитесь со способами эффективного управления кадрами и имуществом. Научитесь определять рентабельность деятельности предприятия, оценивать рабочие места и управлять рисками. Овладеете знаниями, связанными с финансовым и управленческим учётом, финансовой отчётностью, финансовым анализом и финансами предприятия.

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Ваши знания будут касаться также формирования численности работников предприятия и оплаты и труда, налогового законодательства, финансирования деятельности предприятия и управления капиталовложениями.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)