opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia dualne
drukuj

Studia Dualne - International Logistics

Studia dualne I stopnia na kierunku logistyka to innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego.

Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, z którym jako student podpiszesz umowę stażową.

PO STUDIACH DUALNYCH MASZ W CV WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE I 3-LETNIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE!

Unikalne korzyści

 • przez cały okres studiów odbywasz płatny staż
 • podczas studiów dualnych (3 lata) otrzymujesz wynagrodzenie stażowe, w wysokości co najmniej pokrywającej czesne
 • zdobyte podczas stażu doświadczenie zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie w wymarzonej firmie
 • w ramach studiów bierzesz udział w intensywnym kursie fachowego języka angielskiego 
 • 50% Twoich zajęć odbywa się w języku angielskim 
 • Twoje wykłady i ćwiczenia prowadzą m.in. specjaliści z firm partnerskich WSL

Organizacja studiów

Studia dualne International Logistics trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom licencjata i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Na każdy semestr składają się naprzemiennie okresy intensywnej nauki w siedzibie WSL oraz pracy w charakterze stażysty w partnerskim przedsiębiorstwie (oddziale). Zajęcia w WSL będą prowadzone od poniedziałku do czwartku.

TYLKO W WSL: około 9 tygodni na uczelni / około 9 tygodni w firmie*!

* Standardowa ścieżka studiów dualnych.

Organizacja staży

Wszystkie zasady dotyczące stażu (czas pracy, wynagrodzenie, urlop, lokalizacja) reguluje umowa, którą zawierasz z przedsiębiorstwem, przyjmującym Cię na staż.

Na cały okres studiów wiążesz się z jedną firmą i to ona decyduje o Twoim zakresie obowiązków, zasadach i warunkach odbywania stażu, tym samym wyznaczając Twoją ścieżkę kariery.

Rekrutacja

Liczba miejsc na studiach dualnych jest ograniczona i zależy od liczby staży, zgłoszonych przez partnerów danej edycji studiów.

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REKRUTACJI NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW DUALNYCH:

PROCES REKRUTACJI:

 • ETAP 1. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz testu językowego + załączenie CV
  Termin: czerwiec
  Informacja o kwalifikacji do 2 etapu - czerwiec
 • ETAP 2. Wstępne rozmowy weryfikujące dokumenty, rozmowy z przedstawicielami Uczelni i test językowy
  Termin: 04 - 05 lipca
  Przesłanie do Biura Rekrutacji skanu świadectwa maturalnego - lipiec
 • ETAP 3. Rozmowy kandydatów z przedstawicielami firm partnerskich w WSL.
  Termin: 10 - 11 lipca.
  Lipiec - wyniki rekrutacji.
 • ETAP 4. Podpisanie umów z WSL i z firmami partnerskimi.
REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW DUALNYCH TRWA DO 17 CZERWCA 2016 ROKU.

Często zadawane pytania (rozwiń)

1. Ile jest miejsc na studiach dualnych?

Liczba miejsc na studiach dulanych jest ograniczona i zależy od liczby staży, zgłoszonych przez partnerów danej edycji studiów.

2. Czy można zapisać się na studia bez odbywania stażu? Ile wtedy wyniesie czesne?

Tak, jest możliwość odbywania studiów dualnych, bez udziału w stażu. Czesne pozostaje bez zmian, ze względu na specjalnie opracowany program studiów.

3. Co decyduje o przyjęciu na studia dualne?

O przyjęciu na studia dualne decydują wyniki rozmów kwalifikacyjnych - z przedstawicielami WSL i przedsiębiorstw. Brany jest także pod uwagę poziom znajomości języka angielskiego (wynik testu + rozmowa) oraz potencjał i postawa kandydata. Współpracujące przedsiębiorstwa oferują staże w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju, dlatego nie bez znaczenia będzie mobilność kandydata - to znaczy gotowość do podjęcia stażu poza Poznaniem (i najbliższymi okolicami).

4. Kiedy odbywają się rozmowy kwalifikacyjne?

Rozmowy rozpoczną się po ogłoszeniu wyników matur - tj. koniec czerwca/początek lipca.
Jeśli pula miejsc na studiach dualnych nie zostanie wyczerpana w pierwszej turze rozmów, wówczas zaplanowana zostanie druga tura - we wrześniu. Jednym słowem, kto pierwszy ten lepszy!

5. Czego mogę się spodziewać podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej na studia (weryfikacja dokumentów, znajomości języka i kwalifikacji kandydatów)?

Spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielami WSL odbywa się w języku polskim. Podczas rozmowy sprawdzane są umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Możesz się spodziewać także pytań o swoją motywację do podjęcia studiów, zainteresowanie logistyką, dotychczasowe doświadczenia lub osiągnięcia. Przedstawiciele WSL zapytają Cię także o Twoją mobilność oraz preferowane firmy i lokalizacje, w których chciałbyś odbywać staż.

6. Jak się przygotować do rozmów kwalifikacyjnych na studia dualne?

Przede wszystkim trzeba sie pozytywnie nastawić i opanować stres. Pytania na rozmowie dotyczą głównie osobistych motywacji, dlatego jedyne co możesz zrobić to przygotować kilka zdań na temat swoich planów zawodowych, ambicji i dotychczasowych osiągnięć.
Na spotkanie z przedstawicielem firmy możesz przygotować sobie listę pytań dotyczących Twojego pobytu na stażu. Podczas rozmowy, pracodawca poznaje Ciebie, ale i Ty poznajesz pracodawcę. Jest to okazja, aby zapytać o szczegóły Twojego pobytu w firmie, zakresu obowiązków, czasu pracy itp. 

7. Na jakiej podstawie studenci przydzielani są do danej firmy?

Na podstawie procesu rekrutacji i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej – komisja rekrutacyjna WSL dokonuje wstępnego dopasowania profili kandydatów do oczekiwań przedsiębiorstw. O ostatecznym przydziale decyduje rozmowa kwalifikacyjna z firmą partnerską. Nie bez znaczenia są również preferencje kandydata, co do miejsca odbywania stażu.

8. Co jeśli się nie dostanę na studia dualne?

WSL gwarantuje kandydatom, którzy nie dostaną się na studia dualne, miejsce na studiach I stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych w WSL.

9. Jaki poziom znajomości języka angielskiego jest wymagany by zakwalifikować się na studia dualne?

Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie B1. Ze względu na zróżnicowany poziom znajomości angielskiego wśród studentów, na pierwszym roku studiów dualnych planowana jest intensywna nauka tego języka, aby każdemu studentowi umożliwić komfortowe uczestnictwo w zajęciach (50% w języku angielskim).

Skala biegłości języka angielskiego

10. Czy znajomość dodatkowego języka obcego może zwiększyć moje szanse dostania się na studia dualne?

Decydująca jest znajomość języka angielskiego, jednak dodatkowy język jest na pewno Twoim atutem. Wśród partnerów studiów dualnych są firmy, które poszukują np. stażystów niemieckojęzycznych.

11. Jakie są przykładowe bloki programowe studiów dualnych?

Transport i spedycja, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami i procesami, controlling, opakowania i logistyka zwrotna w systemach logistycznych.

12. Na czym polega naprzemienność studiów i stażu?

Naprzemienność polega na tym, że spędzasz ok. 9-10 tygodni na zajęciach w WSL, a kolejne 9-10 tygodni na stażu w firmie - i tak przez cały rok akademicki, przez 3 lata studiów.

Dokładny podział na tygodnie spędzane na uczelni/na stażu zależy od harmonogramu danego roku akademickiego.

13. Czy w wakacje płacę za studia?

Nie, opłata za studia pobierana jest przez 10 miesięcy.

14. Czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne?

Formalnie, studia dualne to studia niestacjonarne. Zajęcia odbywają się w dni robocze - od poniedziałku do czwartku.

15. Co jeśli pracodawca rozwiąże ze mną umowę o staż lub ja będę chciał zrezygnować ze stażu?

W takiej sytuacji możesz kontynuować studia, bez odbywania stażu.

16. Czy mogę sam znaleźć firmę, która zagwarantuje mi staż?

Tak. W tym przypadku należy skontaktować się z Prorektorem WSL.

17. W jakie dni tygodnia będę na stażu w firmie?

Zakres stażu - dni i godziny pracy ustala przedsiębiorstwo, w którym odbywasz staż.

18. Czy na stażu będę pracować także w wakacje?

To zależy od przedsiębiorstwa, w którym odbywasz staż.

19. Jak długo obowiązuje umowa z pracodawcą?

Umowa obowiązuje przez cały okres studiów, jeśli obie strony wywiązują się z jej postanowień.
Wiążesz się z pracodawcą na trzy lata.

20. Kiedy poznam szczegóły stażu?

O wszystkie szczegóły stażu zapytaj przedstawiciela przedsiębiorstwa podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

21. Gdzie będę odbywał staż?

O miejscu odbywania stażu decyduje przedsiębiorstwo, które przyjmuje Cię na staż.
Może to być siedziba firmy lub jej oddział na terenie kraju.

Podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej w WSL zostaniesz zapytany o preferowane przez Ciebie firmy i możliwe lokalizacje miejsca odbywania stażu. Na podstawie zgodności Twojego profilu z wymaganiami przedsiębiorstw, uczelnia zaproponuje Tobie firmę i miejsce stażu, starając się w możliwie wysokim stopniu uwzględnić zarówno oczekiwania Twoje jak i firm. Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów, przy „kojarzeniu” przedsiębiorstwa i stażysty będą brane pod uwagę również wyniki testów oraz oceny ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.

W III edycji studiów dostępne są miejsca stażowe w następujących miejscowościach:
- Poznań i okolice
- Śrem
- Ostrów Wlkp.
- Gorzów Wlkp.
- Duchnice pod Warszawą
- Polkowice
- Łódź
- Skierniewice
- Zielona Góra
- Zabrze
– Mysłowice
– Wrocław
– Ostrołęka

23. Jakie miesięcznie wynagrodzenie będę otrzymywał w ramach umowy stażowej z przedsiębiorstwem?

Wynagrodzenie zależy od przedsiębiorstwa, w którym podejmiesz staż.
Jest to umowa między studentem a pracodawcą - każde przedsiębiorstwo ma inną politykę płacową. Przewidywany poziom wynagrodzenia odpowiada co najmniej wysokości czesnego. 

24. Czy otrzymuję wynagrodzenie stażowe od przedsiębiorstwa w okresie zajęć na uczelni?

Wynagrodzenie stażowe otrzymujesz co miesiąc, niezależnie od tego czy w danym miesiącu jesteś na stażu czy na zajęciach.

25. Jak obniżyć koszty utrzymania na studiach i na stażu?

Studenci dualni dzieleni są na dwie grupy. Podczas, gdy pierwsza grupa uczestniczy w zajęciach na uczelni, druga udaje się na staże.

Studentom, zwłaszcza tym którzy decydują się na zamiejscowe staże, daje to możliwość wspólnego wynajmowania i korzystania na zmianę z mieszkania w Poznaniu i w miejscu odbywania stażu.  W ten sposób student z pierwszej i drugiej grupy dzielą koszty, związane z wynajmem mieszkań.

Już podczas rekrutacji uczelnia stara się skomunikować ze sobą wszystkich kandydatów, tak aby mogli wymienić się informacjami na temat proponowanych lokalizacji stażu i odpowiednio wcześniej znaleźć współlokatorów. 


Kontakt z Biurem Rekrutacji

rekrutacja@wsl.com.pl
tel. 61 850 47 76
fax 61 850 47 72

ul. E. Estkowskiego 6
(wejście B od ul. Szyperskiej), pokój 7, parter

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 14.00

Partnerzy studiów dualnych

Partnerzy studiów dualnych

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)