opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia dualne
drukuj

Studia dualne I i II stopnia

Wyższej Szkole Logistyki można studiować na studiach dualnych:

  • I stopnia licencjackich - International Logistics (studia płatne)
  • II stopnia magisterskich - Supply Chain Project Manager (studia bezpłatne)

Studia dualne to elitarna forma studiów, przeznaczona dla tych osób, które w przyszłości chcą zrobić karierę w logistyce i osiągnąć znaczący sukces zawodowy. Krótko mówiąc, studia dualne w Wyższej Szkole Logistyki są przeznaczone dla ludzi ambitnych, którzy cały czas chcą się rozwijać.

Nasza Uczelnia posiada duże doświadczenie w prowadzeniu studiów dualnych, bo pierwsze takie studia wystartowały u nas już w roku 2014. Byliśmy nie tylko pierwszą uczelnią logistyczną oferującą tę formę kształcenia, ale w ogóle jedną z pierwszych w kraju. Wysoki poziom studiów, a w konsekwencji wysoki poziom przygotowania naszych absolwentów, potwierdziła ostatnio Polska Komisja Akredytacyjna, niezależny organ prowadzący audyt jakości kształcenia w uczelniach wyższych w Polsce. Komisja przyznała kierunkowi Logistyka prowadzonemu przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu najwyższą, wyróżniającą, ocenę. Tak wysoka ocena jest rzadkością w odniesieniu do uczelni niepublicznej. Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła m.in. program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, a także kadrę naukowo-dydaktyczną.

Studia dualne polegają na ścisłej współpracy Uczelni, studenta oraz firmy partnerskiej. Student przez dziewięć tygodni zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach dydaktycznych – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach – a przez kolejne dziewięć tygodni pracuje na stażu w jednej z renomowanych firm logistycznych, zdobywając doświadczenie, które dzisiaj na rynku pracy jest tak cenione. Po zakończeniu studiów Uczelnię opuszcza człowiek w pełni już ukształtowany, wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

 

Poznaj pełna ofertę studiów dualnych

Partnerzy studiów dualnych

Partnerzy studiów dualnych

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)