opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia II stopnia / Logistyka / Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
drukuj

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Zdobędziesz umiejętności związane z prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywaniem wiedzy z zakresu rachunkowości na potrzeby analizy finansowej i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznasz metody kalkulacji kosztów przedsiębiorstwa oraz sposoby efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami osobowymi i rzeczowymi. Nauczysz się określać rentowność działalności przedsiębiorstwa, wartościować stanowiska pracy i zarządzać ryzykiem. Opanujesz kwestie związane z rachunkowością finansową i zarządczą, sprawozdawczością finansową, analizą finansową oraz finansami przedsiębiorstw.

Specjalność dostępna tylko w trybie niestacjonarnym.

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Twoja wiedza dotyczyć będzie również kształtowania zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, prawa podatkowego, finansowania działalności przedsiębiorstwa i zarządzania inwestycjami kapitałowymi.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

  • analiza ekonomiczna
  • kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
  • finansowanie działalności przedsiębiorstw
  • budżetowanie przedsiębiorstw
  • systemy podatkowe
  • zarządzanie ryzykiem

Twoja praca

Zdobytą wiedzę możesz wykorzystać prowadząc własną działalność lub w działach księgowości, analiz ekonomicznych, controllingu w przedsiębiorstwach różnych branż.

Do góry

Twoja dalsza droga

  • Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Logistyka - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer Logistyki

Studia podyplomowe: Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw. Jako słuchacz studiów podyplomowych dowiesz się, jak należy budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych oraz jak kreować wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw. Będziesz potrafił nimi sterować tak, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Sprawdź
Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego

Studia podyplomowe: dzałalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Sprawdź
Logistyka - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Logistyka

Studia podyplomowe: traktujemy nasze studia nie jako kurs podstawowy, ale program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców - kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów:

Sprawdź
Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer BHP

Studia podyplomowe: WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. tudia zorganizowane są we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Program studiów (264 godz.) umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Menedżer BHP
drukuj

    O studiach
    Cena i rekrutacja
    Organizacja studiów
    Program
    Wykładowcy
    Opinie

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)