opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia II stopnia / Logistyka / Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym - patron specjalności: Transics
drukuj

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym

Specjalność realizowana pod patronatem TRANSICS

Uzyskasz kompleksową wiedzę na temat prowadzenia działalności transportowo–spedycyjnej, która polega na realizacji zadań o różnym stopniu złożoności, wykonywanych sukcesywnie bądź równocześnie, często w warunkach presji czasowej. Zrozumiesz zasady funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, które cechuje zróżnicowanie kulturowe, prawne i organizacyjne oraz duża konkurencja.

Poznasz liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna do skutecznego działania na rynku usług transportowych. Zdobyty zakres wiedzy umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w drogowym transporcie rzeczy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiającym wspólne zasady, dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Będziesz interdyscyplinarne przygotowany do pracy, zarówno w przedsiębiorstwach branży transportowo–spedycyjnej, jak również dystrybucyjnych, produkcyjnych i usługowych. Dzięki znajomości mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwem transportowo–spedycyjnym, relacjami z klientami oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach, zajmujących się krajowym i międzynarodowym obrotem towarowym.

Specjalność dostępna tylko w trybie niestacjonarnym.

Twoja przewaga

W ramach specjalności zdobędziesz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w drogowym transporcie rzeczy, niezbędny np. do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w branży transportowo-spedycyjnej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • prawo socjalne
 • prawo handlowe
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku transportowego
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności

Twoja praca

 • specjalista ds. transportu
 • specjalista ds. spedycji
 • specjalista ds. logistyki
 • dyspozytor transportu

Do góry

Twoja dalsza droga

 • MBA w Zarządzaniu Logistyką i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
MBA w Zarządzaniu Logistyką i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

MBA in Logistics & Supply Chain Management

Studia podyplomowe: studia MBA in Logistics & Supply Chain Management to program prowadzony w 50% w języku angielskim, oparty na europejskich, amerykańskich i światowych standardach kształcenia menedżerów logistyki: ELA (European Logistics Association), ECBL Senior (European CertificationBoard In Logistics), APICS (American Productionand Inventory Control Society), SCC (Supply Chain Council).

Sprawdź
Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer Logistyki

Studia podyplomowe: Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw. Jako słuchacz studiów podyplomowych dowiesz się, jak należy budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych oraz jak kreować wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw. Będziesz potrafił nimi sterować tak, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Sprawdź
Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer BHP

Studia podyplomowe: WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. tudia zorganizowane są we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Program studiów (264 godz.) umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Menedżer BHP
drukuj

    O studiach
    Cena i rekrutacja
    Organizacja studiów
    Program
    Wykładowcy
    Opinie

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)