opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / System stypendialny
drukuj

System stypendialny

system stypendialny

Studenci Wyższej Szkoły Logistyki mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPOMOGĘ

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać sięz aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów.

UWAGA!!! Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • do 15 października,
  • do 15 marca, w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

WYMAGANE DOKUMENTY Wskazane załączniki dostępne na wsl-online Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składa się w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów ( pok. 9a). Wnioski można też przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „Uczelniana Komisja Stypendialna”. Dodatkowo wnioski o stypendium rektora można złożyćw Dziekanacie (pok.123 i 124).

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)