opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / System stypendialny
drukuj

System stypendialny

system stypendialny

System stypendialny w Wyższej Szkole Logistyki zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym obejmuje następujące formy pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przysługuje studentom spełniającym określone w „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom WSL” warunki poziomu dochodów na osobę w gospodarstwie domowym studenta - już od pierwszego semestru;
  • stypendium specjalne dla osób legitymujących się orzeczeniami ZUS o niepełnosprawności
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia w nauce, sporcie lub za osiągnięcia artystyczne – przyznawane wszystkim tym, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen i aktywność naukową lub osiągnęli wybitny sukces na arenie sportowej czy zdobyli laury w działalności artystycznej w poprzednim roku akademickim. Dotyczy to studentów po I roku studiów licencjackich i magisterskich, chyba, że studia magisterskie zostały podjęte w ciągu roku po zakończeniu licencjatu a na ostatnim roku licencjatu student osiągnął rezultaty kwalifikujące go do stypendium.
    Stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą otrzymać też laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej jeśli zdawali maturę w roku przyjęcia na studia
  • zapomogi losowe

Regulamin przyznawania stypendiów oraz formularze wniosków dostęne są na platformie studenckiej WSL-ONLINE

Kontakt

Przewodnicząca Komisji:
mgr Magdalena Betańska
tel. 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
e-mail magdalena.betanska@wsl.com.pl

pokój nr 9A

Dyżury:
środy 13:30-15:30
soboty - zgodnie z bieżącymi komunikatami

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)